Investerare

Phoenix BioPower är ett publikt bolag med drygt 600 aktieägare. I augusti 2018 genomförde bolaget en nyemission på 9,1 MSEK men som övertecknades till 10 MSEK, eller till 110%.

Här kommer vi att samla investerarrelaterad information för aktieägare och intresserade investerare. Då bolaget arbetar internationellt kan viss information komma att endast tillhandahållas på engelska.

För mer information, kontakta bolaget på info(a)phoenixbiopower.com.

This investor page is primarily in Swedish. A vast majority of our 600+ shareholders are Swedish. Some information provided here may be in English.

Should you require additional information, contact us at: info(a)phoenixbiopower.com