Jag har tecknat, vad händer nu?

2011-07-22-190352-.jpg
 
 

Emissionsprocessen

Phoenix BioPower AB (publ) genomförde under perioden 20 augusti - 3 september en nyemission där 9 075 000 kr söktes. Emissionen övertecknades till 10 MSEK med en teckningsgrad på  110 %.

Måndagen 10 september fattade Styrelsen för Phoenix BioPower tilldelningsbeslut i emissionen och därefter inledde Aktieinvest FK arbetet med att utfärda och skicka ut avräkningsnotor till de som tecknat.

Under vecka 38 och 39 väntas emissionslikvider inbetalas till Aktieinvest FK.

När alla likvider är inbetalade inleds registreringen av emissionen hos Bolagsverket, beräknas ta 2-3 veckor.

När emissionen är registrerad och de nya aktierna är utfärdade av Bolagsverket kommer Aktieinvest FK leverera aktierna till angivna depå- och VP konton.

Detta ger preliminärt att aktierna levereras till de som tecknat i bolagets emission under andra halvan av oktober.