Jag har tecknat, vad händer nu?

2011-07-22-190352-.jpg
 
 

Emissionsprocessen

Phoenix BioPower AB (publ) genomförde under perioden 20 augusti - 3 september en nyemission där 9 075 000 kr söktes. Emissionen övertecknades till 10 MSEK med en teckningsgrad på  110 %.

Måndagen 10 september fattade Styrelsen för Phoenix BioPower tilldelningsbeslut i emissionen och därefter inledde Aktieinvest FK arbetet med att utfärda och skicka ut avräkningsnotor till de som tecknat.

Samtliga aktier är nu utlevererade till de som tecknade i emissionen.

Om aktierna inte har kommit fram till din depå, kontakta först Aktieinvest FK och sedan din bank/fondkommissionär. Om detta inte har gett resultat, kontakta oss så försöker vi hjälpa er.

Mina aktier saknar värde

Eftersom bolaget är onoterat finns det ingen marknadsplats som kan leverera prisuppgift elektroniskt till de system som anger aktievärde. Lägg in teckningskursen (5,50 SEK) manuellt, då blir innehavet och portföljvärdet korrigerat.

Har du ytterligare frågor om dina aktier, kontakta bolaget.