Investeraravdrag

Bolaget valde till följd av stort intresse från er investerare/aktieägare att rapportera in kontrolluppgifter för samtliga som tecknat i emissionen, det blev administrativt enklare och mer kostnadseffektivt så. Du som aktieägare behöver därför inte anmäla din investering 2018 till oss längre avs investeraravdrag.

För mer information om investeraravdraget, se www.skatteverket.se.