Omställningen till ett hållbart samhälle kräver enorma mängder förnybar el. Vi har lösningen. nu kan du bli en del av den.

Vi genomför nyemission.
14-28 Oktober 2019 

INVESTERA I FRAMTIDEN

Världen står inför dubbla utmaningar; att begränsa skadliga klimatförändringar från koldioxidutsläpp samtidigt som elproduktionen ska fördubblas till följd av global urbanisering. Elförbrukningen i Sverige och globalt ökar för varje år och förväntas öka ytterligare de kommande decennierna med elektrifieringen av samhället. För att möta dessa utmaningar och minska fossilberoendet, behövs enorma mängder förnybar energi.


Phoenix BioPower utvecklar en skalbar teknik som producerar förnybar el efter behov från biomassa, t ex skogsavfall och jordbruksavfall. Vinsten med tekniken är att kunna producera dubbelt så mycket el från samma mängd biomassa jämfört med dagens teknik. Detta möjliggör 40 % lägre driftskostnader, samt ger totala produktionskostnader som är lägre än alla andra planerbara kraftslag. En lönsam teknik med noll koldioxidutsläpp.


här kan du Ladda ner MER information om emissionen och Bolaget

TEASER MED ANMÄLNINGSSEDEL

INFORMATIONSMEMORANDUM

ELLER

TECKNA DIREKT MED BANKID HOS AKTIEINVEST HÄRVill du veta mer? kom och träffa oss på nedanstående datum och platser:

Informationstillfällen: *
Namn *
Namn
shutterstock_19073596_mindre.jpg

VD Henrik Båge berättar om Phoenix BioPower, vår teknik och utmaningarna världen står inför: