Investerare

Phoenix BioPower är ett publikt bolag med drygt 600 aktieägare. I augusti 2018 genomförde bolaget en nyemission på 9,1 MSEK men som övertecknades till 10 MSEK, eller till 110%.

Här kommer vi att samla investerarrelaterad information för aktieägare och intresserade investerare. Då bolaget arbetar internationellt kan viss information komma att endast tillhandahållas på engelska.

Bolagets organisationsnummer är: 559086-8435

För mer information, kontakta bolaget på info(a)phoenixbiopower.com.

This investor page is primarily in Swedish. A vast majority of our 600+ shareholders are Swedish. Some information provided here may be in English.

Should you require additional information, contact us at: info(a)phoenixbiopower.com